Tuesday, April 1, 2014

Verilog programs 03 : 8 bit unsigned carry look ahead adderVerilog code for 8 bit unsigned carry look ahead adder is shown below.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Website:     www.technoburst.net 
// Engineer:    Anil C S
// Create Date:   14:16:21 01/17/2014 
// Design Name:   Verilog basic modules development
// Module Name:   u8binary_carry_look_ahead_adder 
// Description:   8 bit unsigned carry look ahead adder module
// Dependencies:  none
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1ns/1ps

module u8binary_carry_look_ahead_adder (input [7:0] IN1,IN2, output [7:0] SUM, output CY,AC);

 wire [7:0] P,G,C;
 assign C[0] = 0;
 assign P = IN1^IN2;
 assign G = IN1&IN2;
 assign SUM = P^C;
 assign CY = C[7];
 assign AC = C[4];

generate
 genvar i;
 for (i=7;i>0;i=i-1)
  assign C[i] = G[i-1]|(P[i-1]&C[i-1]);
endgenerate

endmodule

Verilog code for 8 bit unsigned binary carry look ahead adder is shown below.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Website:     www.technoburst.net 
// Engineer:    Anil C S
// Create Date:   14:16:21 01/17/2014 
// Design Name:   Verilog basic modules development
// Module Name:   u8binary_carry_look_ahead_adder_test 
// Description:   8 bit unsigned ripple carry adder module test bench
// Dependencies:  8 bit unsigned carry look ahead adder module (u8binary_carry_look_ahead_adder)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1ns/1ps

module u8binary_carry_look_ahead_adder_test;
 
 reg [7:0] IN1,IN2;
 wire [7:0] SUM;
 wire CY,AC;
 
 u8binary_carry_look_ahead_adder inst(.IN1(IN1),.IN2(IN2),.SUM(SUM),.CY(CY),.AC(AC));
 
 initial begin
  
  $display ($time,"\t\tIN1\t\tIN2\t\tSUM\tCY\tAC");
  
  IN1 = 8'd0; IN2 = 8'd0;

#10 IN1 = 8'd0;  IN2 = 8'd1; 
#10 IN1 = 8'd1;  IN2 = 8'd2;
#10 IN1 = 8'd3;  IN2 = 8'd4;
#10 IN1 = 8'd5;  IN2 = 8'd6;
#10 IN1 = 8'd7;  IN2 = 8'd8;
#10 IN1 = 8'd15; IN2 = 8'd15;
#10 IN1 = 8'd255; IN2 = 8'd1;
#10 IN1 = 8'd1;  IN2 = 8'd255;
#10 IN1 = 8'd127; IN2 = 8'd128;
#10 IN1 = 8'd128; IN2 = 8'd127;

end

initial $monitor($time,"\t%d [%b]\t%d [%b]\t%d [%b]\t%b\t%b",IN1,IN1,IN2,IN2,SUM,SUM,CY,AC);

endmodule

Simulation output is shown below.3 comments:

chuc cho said...Ánh mắt trong mây đỏ lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm, nắm tay lại vung tới. Vương Lâm lại một lần ngăn cản. Lúc này, thân thể hắn nhiều chỗ đã bị dập nát miệng mũi phun máu. Chỉ có điều vẻ mặt của hắn chẳng khác nào kẻ điên. Hắn ngẩng đầu nhìn về hai mắt trong mây đỏ, cười to nói:

- Ta tu luyện là thuật thiên đạo luân hồi. Sẽ có một ngày ta thay đổi luân hồi. Tới lúc đó, ta làm cho luân hồi ngày hôm nay dựa theo ý chí của Vương Lâm ta làm việc. Ta sẽ khiến cho hình ảnh hư ảo ngày hôm nay mà luân hồi biến hóa thành phải quỳ gối dưới chân của ta!

Ánh mắt trong mây đỏ bình tĩnh như trước, coi như đang nhìn một người bình thường hèn mọn đang nói bậy.

Giờ phút này nguyên anh Lý Mộ Uyển đã tiến nhập ngôi nhà trong thôn, im hơi lặng tiếng dung hợp với máu thịt trong bụng người thiếu nữ đang mang bầu kia.
dong tam mu lậu cho thuê nhà trọ cho thuê nhà trọ nhạc sàn cực mạnh tư vấn pháp luật qua điện thoại công ty luật số điện thoại tư vấn pháp luật dịch vụ thành lập công ty
Ánh mắt trong mây đỏ nhìn lướt qua thôn xóm, tiếp theo đặt trên người Vương Lâm. Nắm tay thật lớn ầm ầm đánh tới. Lúc này trong nắm tay có chứa một chút lực hút xen

Anonymous said...

Lol

CODODO VIỆT NAM said...

đào tạo tiếng anh
trung tâm đào tạo tiếng anh
giày thể thao
cửa hàng giày thể thao
luyện thi toeic

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes