Saturday, March 15, 2014

Verilog programs 01 : Full adderVerilog code for a full adder is shown below

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Website:     www.technoburst.net
// Engineer:    Anil C S
// Create Date:   14:16:21 01/17/2014 
// Design Name:   Verilog basic modules development
// Module Name:   full_adder 
// Description:   Verilog full adder module
// Dependencies:  None
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1ns/1ps

module full_adder (input IN1,IN2,CIN,output SUM,COUT); 
 
 xor gate1 (SUM,IN1,IN2,CIN);
 
 assign COUT = (IN1&&IN2)||(IN1&&CIN)||(IN2&&CIN);
 
endmodule

Verilog code of the test bench for the full adder is shown below

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Website:     www.technoburst.net
// Engineer:    Anil C S
// Create Date:   14:16:21 01/17/2014 
// Design Name:   Verilog basic modules development
// Module Name:   full_adder_test 
// Description:   Verilog full adder module test bench
// Dependencies:  None
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

`timescale 1ns/1ps

module full_adder_test;
 
 reg IN1,IN2,CIN;
 wire SUM,COUT;
 
 full_adder inst1(.IN1(IN1),.IN2(IN2),.CIN(CIN),.SUM(SUM),.COUT(COUT));
 
 initial begin
  $display ($time,"\tIN1\tIN2\tCIN\tSUM\tCOUT");
  # 10 IN1=0;IN2=0;CIN=0;
  # 10 IN1=0;IN2=0;CIN=1;
  # 10 IN1=0;IN2=1;CIN=0;
  # 10 IN1=0;IN2=1;CIN=1;
  # 10 IN1=1;IN2=0;CIN=0;
  # 10 IN1=1;IN2=0;CIN=1;
  # 10 IN1=1;IN2=1;CIN=0;
  # 10 IN1=1;IN2=1;CIN=1;
  
 end
  
 initial $monitor($time,"\t%b\t%b\t%b\t%b\t%b",IN1,IN2,CIN,SUM,COUT);
 
 endmodule
 
 

Test bench simulation output is shown below


2 comments:

thành nguyễn said...

khoá học kế toán excel
forum rao vat
mu private
trung tâm dạy kế toán tại tphcm
dịch vụ kế toán trọn gói


diamond bay resort
chung cư hoà bình green city
chung cư five star kim giang
khoá học kế toán tổng hợp

trung tâm kế toán tại hải phòng
học kế toán tại bắc giang
học kế toán tại thanh xuân
học kế toán tại bắc ninh chung cư eco green city
dịch vụ báo cáo tài chính hân tính như thế, nhưng đã là một thầy
thuốc, Đoạn Vân quyết định phải cứu nó.

Xà độc kỳ thật rất phiền toái, hơn nữa để càng lâu càng khó trị liệu.
Hiển nhiên vết cắn này chắc là khoảng vài giờ rồi, Đoạn Vân thấy nó còn
sống đến bây giờ đã là một kỳ tích. Nhưng đối với Đoạn Vân vốn học cả
trung-tây y mà nói thì việc này cũng không khó. Dùng ngân châm khai
huyệt, làm cho số lượng lớn máu độc chảy ra. Rửa sạch cẩn thận vết
thương xong, Đoạn Vân tìm xung quanh hái tạm vài lá thảo dược băng lại
cho nó. Làm xong việc này, Đoạn Vân lại dùng thuật châm cứu trung y kích
thích các bộ vị của con chó, làm cho bộ phận huýêt độc còn lại chảy ra
từ lỗ kim. Pháp môn này là nhờ có một lương y già trước kia dạy cho hắn,
cũng phải hy sinh khá nhiều động vật nho nhỏ mới tìm đúng được huyệt
đạo, hiểu được phương pháp trị liệu. Đối với việc này, Đoạn thú y của
chúng ta có nghiên cứu rất

Anonymous said...

I was searching for this best research paper writing service! In my opinion it will help me with making my own research paper! The problem is to find a good topic

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes